Praktisch

Voor de luttele prijs van 50€ per jaar kan je genieten van talloze balwisselingen, incluis een onmisbaar TTK-Real shirt! Indien je niet kan weerstaan aan deze voorwaarden, stuur ons dan 'onverwijld' een mailtje

Het bestuur van de club wordt gevormd door Tom Daeleman (voorzitter), Michel Karsenty (ondervoorzitter), Tim Naets (secretaris) en Lode Vandendriessche (penningmeester). 

De website is van de hand van Erwin Meylemans. 

 

 

 

gezellig groepke